Już latem zacznij walczyć ze smogiem

Jak uzyskać dofinansowanie i wymienić piec na nowy?

Realizowany przez Gminę Miejską Kraków Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, umożliwia mieszkańcom ubieganie się o dotację przy zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne.

Należy pamiętać, że dotację można otrzymać jedynie do zadań, które zostaną zrealizowane po podpisaniu umowy z Miastem.

Aby wziąć udział w programie i otrzymać dotację, należy:

  1. Złożyć wniosek na właściwym formularzu,
  2. Wypełnić w nim wymagane pozycje,
  3. Opatrzyć go podpisem wnioskodawcy,
  4. Dołączyć wszystkie wymagane załączniki.
  5. Udostępnić lokal kontrolerom z Urzędu Miasta Krakowa, którzy potwierdzą istnienie czynnego paleniska/kotłowni węglowej.
  6. Podpisać z Gminą umowę, w której zawarte będą podstawowe informacje dotyczące wykonywanej inwestycji, w tym m.in.: lokalizacja inwestycji, wysokość przyznanej dotacji, termin wykonania inwestycji oraz sposób przekazania dotacji.
  7. Zrealizować zadanie.
  8. Złożyć wniosek rozliczeniowy, wraz z rachunkami/fakturami, które potwierdzają wykonanie zmiany ogrzewania.

WAŻNE! Dotacja zostaje wypłacona po zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Urzędu Miasta Krakowa.

Ile to kosztuje?

Sprawdź, na jakie dofinansowanie możesz liczyć. Podając kilka parametrów, dokładnie oszacujemy roczną wartość pomocy. Lokalny Program Osłonowy został opracowany z myślą o osobach, które ponoszą większe koszty grzewcze lokalu, związane ze zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, na jeden z systemów proekologicznych.

Kalkulator dostępny jest na stronach MOPSu [button color=”green” size=”medium” link=”https://mops.krakow.pl/mops/211787,artykul,lokalny_program_oslonowy___zmiana_ogrzewania.html#kalkulator” icon=”” target=”false”]Otwórz kalkulator[/button]