Czym jest smog i jak z nim walczyć?

Na początek kilka faktów o tym szkodliwym zjawisku:

Wikipedia podaje:

Smog, dymgła, dymomgła – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody.

Słowo „smog” powstało w języku angielskim ze zbitki dwóch słów: smoke (dym) i fog (mgła). (link)

Rodzaje smogu:

Ze względu na miejsce i warunki powstawania oraz skład chemiczny wyróżnia się dwa rodzaje tego zjawiska:

 • Smog londyński, w skład którego wchodzą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz trudno opadające pyły. Występuje głównie w miesiącach od listopada do stycznia podczas inwersji temperatur w umiarkowanej strefie klimatycznej.
 • Smog typu Los Angeles (smog fotochemiczny, ozon troposferyczny) – powstaje przede wszystkim w miesiącach letnich, w strefach subtropikalnych. Składa się on z tlenków węgla, tlenków azotu i węglowodorów. Związki te ulegają później reakcjom fotochemicznym, w wyniku których powstają azotan nadtlenku acetylu, aldehydy oraz ozon.

Smog, jak z nim walczyć?

Dobrą informacją jest to, iż smog jest zjawiskiem nienaturalnym. Powstał na skutek ludzkich działań. Główną przyczyną powstawania smogu jest palenie w piecach domowych, olbrzymi ruch samochody i przemysł. Aby zminimalizować ryzyko występowania smogu, możemy popularyzować publiczne środki transportu, zwiększać obszary „zielone” w miastach i zmienić standardy piecyków węglowych.

Kilka twardych zasad, które spopularyzowanie znacząco wpłyną na występowanie smogu:

 • Jeśli korzystasz z pieca, sprawdź jego stan i nie pal w nim śmieciami.
 • Pal zdrowym paliwem paliwem ( węgiel czeski – Ekogroszek – Niemalowane i nieimpregnowane drewno).
 • Brykiety ze słomy, zboże, odpady roślinne.
 • Rozpalanie pieca zaczynaj od góry.
 • Zorganizuj swój transport tak, aby przesiąść się do komunikacji miejskiej. Lub rower.
 • Sprawdź stan techniczny swojego auta – zwłaszcza jego emisję spalin.
 • Korzystaj ze wspólnych przejazdów, by zmniejszyć liczbę aut na drogach.

Jak się uchronić przed smogiem?

 • Gdy alerty smogowe wskazują niebezpieczny poziom zanieczyszczenia koniecznie załóż maskę antysmogową przy wyjściu z domu.
 • Zamontuj w mieszkaniu oczyszczacz powietrza.
 • Wolny czas (np. weekend) spędzaj w miejscu w którym stan powietrza pozwala się nim cieszyć.
 • Zadbaj o swoją dietę.

Warto o tym wszystkim pamiętać tak zwyczajnie, na co dzień. Bo to jak traktujemy powietrze które jest nam tak potrzebne sprawia, że nawet ono czuje się zawstydzone.